Partnerstichtingen

Partnerstichtingen

Partnerstichtingen

Met onderstaande stichtingen heeft Vrienden van Lelie zorggroep een warme vriendschapsband en we werken intensief samen in projecten die bijdragen aan het welzijn van de cliënten van Lelie zorggroep.


/imagecache/original/uploads/2023/03/logo-chaverim-pax.png

Stichting ChaverimPax is nauw verwant aan de Stichting Vrienden van Lelie zorggroep en heeft ook een afgevaardigde in het bestuur. ChaverimPax is ontstaan vanuit de vroegere vriendenstichtingen van diverse Rotterdamse verpleeghuizen. Het vermogen van deze stichtingen is ondergebracht bij ChaverimPax die dit beheert en laat renderen. Vanuit het rendement draagt ChaverimPax als vriend bij aan de projecten van Vrienden van Lelie zorggroep. Via hun afgevaardigde  in het bestuur denken ze ook actief mee in het beleid, doorontwikkeling en activiteiten van de stichting Vrienden van Lelie zorggroep.

ChaverimPax streeft ernaar de kwaliteit van leven en levensvreugde van de persoon die zorg nodig heeft te vergroten door financiële ondersteuning in de aanschaf van welzijnsbenodigdheden (materialen of diensten). Dit doen ze voor de volgende huizen van Lelie zorggroep: Atrium, De Burcht, Siloam, Slingedael, Oranjehof, Westerstein, Pniël en palliatief centrum De Regenboog.


/imagecache/original/uploads/2023/03/vrienden-van-tiendhove-1.png

Daarnaast is een nauwe samenwerking met de stichting Vrienden van Tiendhove die verbonden is aan het verpleeghuis Tiendhove in Krimpen aan den IJssel. Zij geven vanuit hun vermogen financiële ondersteuning bij projecten die bijdragen aan het welzijn van bewoners van Tiendhove.