Beleid

Beleid

Beleid

Missie

De Vrienden van Lelie zorggroep werken aan aandacht en aanvullende voorzieningen in jeugdhulpverlening en ouderenzorg.

We willen meer glimlachen van geluk op de gezichten toveren van de cliënten van Lelie zorggroep. Dit doen we door:

 • vriendschappen te faciliteren tussen samenleving en cliënten, tussen informele zorg en formele zorg;
 • vanuit een christelijke levensbeschouwing de ontwikkeling van maatschappelijke en medisch- ethische vraagstukken binnen Lelie zorggroep te steunen en deze ook uit te dragen.

 

Vriendschap

De vriendschappen zijn gericht op (bovengenoemde missie van) de vriendennetwerken en kunnen zich uiten in:

 • Gebed
 • Morele steun
 • Geld (donaties/schenkingen
 • Tijd (vrijwillige inzet)
 • Intellectuele bijdrage

 

Werving

Doel van de werving is het werven van:

 • Donaties (periodiek en eenmalig), schenkingen van vermogensfondsen, particulieren, ondernemers en kerken, nalatenschappen door particulieren;
 • Subsidies bij fondsen en subsidieverstrekkers;
 • Middelen en materialen bij ondernemers en kerken;
 • Tijd (vrijwillige inzet);
 • Kennis.

 

Vijf strategische werkprincipes (SLAAG)

Samenwerking - met stakeholders én verbinding met medewerkers Lelie zorggroep;
Lokale verankering - vriendenkringen per locatie en team. De lokale vriendenkringen vormen het gezicht en de harten van de vriendennetwerken. Daarachter functioneert de vriendenstichting meer als met een onzichtbare hand als initiator en facilitator;
Ambassadeurs - medewerkers van Lelie zorggroep zijn de primaire ambassadeurs;
Aansluiting - op en vergroten van bestaande initiatieven;
Gedifferentieerde communicatie - vanuit de drie divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorg wonen, zorg en welzijn.