Verpleeghuizen

De Regenboog

Ja, ik word vriend

En ik steun De Regenboog
Met het donatiebedrag van:
anders

Word vriend van

De Regenboog

Door allerlei omstandigheden kan de thuissituatie niet toereikend zijn om de laatste levensfase door te brengen. Het palliatief centrum De Regenboog kan dan een goed alternatief zijn. Hier kan in alle rust, met uw eigen gewoontes en dierbaren afscheid genomen worden van het leven. In De Regenboog wordt gewerkt vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die visie is iedereen welkom.

In De Regenboog (grenzend aan en verbonden met verpleeghuis Pniël) biedt een team zorgverleners hulp en zorg aan mensen met een levensbedreigende ziekte waar op genezing gerichte behandeling niet meer mogelijk of zinvol is.

Deze levensfase kan donkere momenten hebben. In De Regenboog proberen we daar met elkaar kleur aan te geven, door er te zijn voor de bewoners en hun naasten.

Door een terugkerende donatie te doen help je mee aan:
  • glimlachen van de geluk
  • verbeteren  van de huiselijke sfeer
  • meer aandacht voor zingevingsvraagstukken 

 

Wil je meer weten? Download hier de algemene folder en hier de folder over nalatenschap.

De vrienden van Lelie zorggroep geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan.

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep op de zorg doen. Het aantal zorgmedewerkers is echter beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd toereikend. Het is dan ook belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder liefdevolle zorg. De Vrienden van Lelie zorggroep ondersteunt initiatieven en projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.

Deze website is gericht op het vriendennetwerk van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.