Glijlakens voor palliatief centrum De Regenboog

De Regenboog | Glijlakens
1.750,-

opgehaald

De Regenboog | Glijlakens

In palliatief centrum De Regenboog biedt een team van zorgverleners en vrijwilligers hulp en zorg aan mensen met een levensbedreigende ziekte waar genezingsgerichte behandeling niet meer mogelijk of zinvol is.

De thuissituatie biedt vaak onvoldoende mogelijkheden om de juiste palliatieve zorg te bieden. Opname in De Regenboog is dan een goed alternatief. Hier kan iemand in alle rust, met de eigen gewoontes en dierbaren afscheid nemen van het leven. Deze levensfase kan donkere momenten hebben. In De Regenboog proberen ze daar met elkaar kleur aan te geven, door er te zijn voor de bewoners en hun naasten en het leven voor de cliënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Voor transfers van deze cliënten, bijvoorbeeld bij het verschonen van hun bed, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde standaard glijzeilen of glijlakens zoals die in de zorg worden gebruikt. De transfers zijn echter pijnlijk en vraagt veel energie van hen, die ze niet of nauwelijks hebben.

Om de transfers te verlichten wil De Regenboog graag comfort glijlakens aanschaffen. Deze glijlakens zijn fors duurder dan normale glijzeilen en vallen dan ook niet onder standaard verpleegmaterialen; maar ze voorkomen discomfort bij de verzorging van cliënten en onnodige energieverspilling. Ze leveren dus een enorme bijdrage aan de kwaliteit van leven in de terminale levensfase.

Helpt u mee om comfort glijlakens te realiseren voor De Regenboog?

 

Recente donaties

€ 150,-

30-12-2023

Anoniem