Nieuwe bladderscan voor De Regenboog

Nieuwe bladderscan voor De Regenboog

Nieuwe bladderscan voor De Regenboog

In palliatief centrum 'De Regenboog' van Lelie zorggroep ontvangen ongeveer zestig bewoners per jaar, van zowel betaalde als onbetaalde medewerkers, een kwalitatief goede laatste levensfase. De kwaliteit van leven én sterven staan hierbij centraal. Dat betekent pijn- en symptoombestrijding met medicijnen, aangevuld met complementaire zorg en aandacht.

Door de teruglopende conditie van de bewoners, soms onder invloed van medicatie, gebeurt het regelmatig dat bewoners een volle blaas hebben, maar dit niet goed zelf kunnen aangeven. Dit uit zich dan in onrust of verwardheid die niet altijd goed is terug te leiden naar de volle blaas. Het is aan de beroepskracht om hier alert op te zijn. Controleren of iemand een volle blaas heeft kan door het inbrengen van een blaaskatheter. Veel van de bewoners ervaren dat als zeer onprettig. Met de #bladderscan kan echter zonder belasting voor de bewoner de blaasinhoud gecontroleerd worden. Dit voorkomt onnodig katheteriseren, reductie van het aantal urineweginfecties en urineretentie.
Zodoende voorkomt de scan onnodig trauma voor de bewoner en wordt de zorg verbeterd.

De aanschaf is mogelijk gemaakt door het Dr. C.J. Vaillant Fonds uit Den Haag.

Vrienden maken meer mogelijk!

Deel deze post