"Gebed van een grijsaard"

"Gebed van een grijsaard"

"Gebed van een grijsaard"

Heer Jezus Christus, Koning der koningen, Die macht heeft over het leven en de dood,

U weet wat geheim is en verborgen; noch onze gedachten, noch onze gevoelens zijn omsluierd voor U.  Genees mijn sluwheden, ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn.

Zie họe mijn leven uitdooft van dag tot dag. Mijn zonden nemen slechts toe. O Heer, God der der lichamen, U kent de uitermate grote breekbaarheid van mijn ziel en van mijn vlees. Verleen mij, Heer, kracht in mijn zwakheid, en steun mij in mijn ellende.

Amen

 

(Ephraïm de Syriër, Syrisch-orthodox kerkvader, 306-373)

Deel deze post