Collega Joanne op werkbezoek naar het Kibogora hospital in Rwanda

Collega Joanne op werkbezoek naar het Kibogora hospital in Rwanda

Collega Joanne op werkbezoek naar het Kibogora hospital in Rwanda

Joanne Ebbers, teamleider Productontwikkeling en Innovatie bij Lelie zorggroep, is begin juni op werkbezoek naar Rwanda geweest. In Rwanda loopt een mooi project in het Kibogora hospital. Lelie zorggroep werkt hier samen met Zorgpartners Midden-Holland en het Maasstad Ziekenhuis aan de overdracht van kennis. In deze blog schrijft Joanne over haar ervaringen tijdens de reis...

/imagecache/lg/uploads/2023/06/rwanda-reis-mei-2023.jpg
Joanne Ebbers

 
In het westen van Rwanda, aan het Kivu meer, waren er anderhalve week voordat wij arriveerden heftige overstromingen. Als steun brachten we een tweedaags bezoek aan Rubengera om te kijken of en waar onze (financiële) support gewenst was. We overnachtten bij een groep protestantse nonnen die ons hartelijk verwelkomden en werden uitgenodigd voor de dagelijkse gebedsmomenten en een feestdienst op de laatste avond. Het onophoudelijke bidden en zingen voor God in hun land met een heftige, verdrietige geschiedenis was indrukwekkend.

Op zaterdag arriveerden we bij het Kibogora hospital, het ziekenhuis dat al jarenlang een aantal keer per jaar bezocht wordt door ‘the Dutch partners’, afgevaardigden van drie Nederlandse zorginstellingen (Lelie zorggroep, Maasstad ziekenhuis en Zorgpartners). We kregen een rondleiding om een beeld te krijgen van het ziekenhuis en de geleverde zorg. Het Kibogora ziekenhuis ligt op een heuvel waardoor je uitkijkt over het prachtige Kivu meer en in de verte zie je Congo. Voor Rwandese begrippen is het ziekenhuis vrij groot. Het bevat de afdelingen Acute zorg, Zorg voor moeder en kind, Chirurgie, Interne geneeskunde en Kindergeneeskunde. Er werken ongeveer 100 personeelsleden. Naast het ziekenhuis staat een school voor gezondheidswetenschappen en verpleegkunde (het Kibogora Polytechnic).

/imagecache/lg/uploads/2023/06/rwanda-reis-mei-2023-5.JPG

Op zondag bezochten we de plaatselijke kerk. Ook daar was ik onder de indruk van het uitbundige gezang en gebed van geloofsgenoten. Prachtig!

De volgende dag was het tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Van maandag tot en met vrijdag ondersteunden we op verschillende manieren het personeel van het ziekenhuis. De twee specialisten van het Maasstad ziekenhuis verleenden zorg en supervisie, en coachten tegelijkertijd de artsen en arts assistenten van de betreffende afdelingen. Twee verpleegkundigen van het Maasstad ziekenhuis (SEH) gaven een praktische scholing op het gebied van breuken en gipsen, deze werd zeer gewaardeerd door de Rwandese verpleegkundigen. Een wondverpleegkundige van Zorgpartners gaf scholingen op het gebied van wondzorg en ondersteunde het wondteam van Kibogora. Ik mocht meekijken en adviseren op het gebied van beleid & kwaliteit, opleiden en leren & ontwikkelen. Het was een uitdaging om binnen anderhalve week alles te doen wat we van plan waren, ook omdat er vaak weinig tijd en mogelijkheid is om te overleggen en te vergaderen met de managers van het Kibogora ziekenhuis.

Uiteindelijk heb ik een goed gesprek gehad met de kwaliteitsmedewerker van het ziekenhuis en de directeur die verantwoordelijk is voor de samenwerking met andere partijen zoals het Kibogora Polytechnic (met name de opleidingen Verpleegkunde en Verloskunde). Daarnaast gaf ik een college aan de studenten Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen op de school over beleidsontwikkeling en de verbetercyclus. De studenten luisterden aandachtig en werkten actief mee aan de opdrachten. 

Al met al kijk ik terug op een indrukwekkende en leerzame reis! Ik vind het mooi dat Lelie zorggroep dit ziekenhuis al jaren kan ondersteunen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

/imagecache/lg/uploads/2023/06/rwanda-reis-mei-2023-2.JPG  /imagecache/lg/uploads/2023/06/rwanda-reis-mei-2023-6.JPG /imagecache/lg/uploads/2023/06/rwanda-reis-mei-2023-1.jpg/imagecache/lg/uploads/2023/06/rwanda-reis-mei-2023-7.JPG

Dit project wordt ondersteund door Stichting Vrienden van Lelie zorggroep.

Lees meer op: vriendenvanleliezorggroep.nl/wat-wij-doen/zorg-voor-rwanda 

Deel deze post