Atrium | Trefpunt & Atelier van Cool

Atrium | Trefpunt & Atelier van Cool
265.233,-

opgehaald

Atrium | Trefpunt & Atelier van Cool

Onze droom is om van de begane grond van Atrium een Trefpunt & Atelier van Cool te maken; een prettige en toegankelijke plek voor bewoners, waar zij elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar zij antwoorden vinden op vragen die individueel of als groep bestaan. Een ontmoetingsplek waar iedere wijkbewoner welkom is, wordt geaccepteerd en bijdraagt aan verbondenheid tussen bewoners en wijk. Gelijkheid en wederkerigheid zijn daarin dé uitgangspunten. 

Op veel plaatsen zijn centrale ontmoetingsplekken, als bijvoorbeeld buurthuizen, door bezuinigingen verdwenen. Dit terwijl er in toenemende mate sprake is van eenzaamheid en isolement bij zowel jongeren, maar in belangrijke mate bij 55-plussers. Zeker nu gestimuleerd wordt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis moeten blijven wonen met ondersteuning van (virtuele) thuiszorg.

Ook in de wijk Cool, waar Atrium staat, is dit het geval. Zowel op de locatie als in de wijk leeft een sterke behoefte aan een plek voor ontmoeting en/of sociale, kunstzinnige, culturele, educatieve of recreatieve activiteiten. Het gemis van een dergelijke plek willen we graag opvullen.

Door een renovatie van de afdelingen op de 1e-5e verdieping van Atrium dit jaar, naar de behoeften en eisen van de huidige tijdige tijd, kan aan ruimtes op de begane grond een nieuwe invulling worden gegeven. Het idee ontstond daarop om hier een maatschappelijke invulling aan te geven voor de wijk:

  • De spoelkeuken wordt een Atelier
  • De recreatiezaal wordt het Trefpunt met horecavoorziening
  • Op de plek van 2 kleine appartementen aan de straatzijde komt een gezellige lounge
  • De dagbestedingsruimte wordt een bibliotheek/tuinkamer
  • De kapsalon wordt een stilteruimte/imagecache/original/uploads/2023/03/begane-grond-atrium.png

Doel is om e.e.a. zo te verbouwen dat dit alles een open karakter krijgt voor de wijk Cool en daarmee een plek wordt voor ontmoeting en activiteiten. Atrium wordt, als Trefpunt & Atelier van Cool, voor alle bewoners uit de buurt; een ruimte voor denkers en doeners van alle generaties. Het verbindt mensen/instanties die elkaar verder kunnen helpen en zo de leefbaarheid van de wijk stimuleren. Ook biedt Atrium ruimte aan om actief te zijn, te ondernemen, mee te doen, andere mensen te ontmoeten, te vergaderen, iets te leren van en aan een ander. 
 
Iedereen in de wijk kan deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten. De programmering van Atrium wordt samengesteld door en met bewoners(organisaties) en is daardoor volledig afgestemd op de behoefte en wensen van de wijk. Denk aan open atelier momenten, schilderen, boetseren, dagbesteding, beweeglessen, workshops, leesclubs, kaartclubs, film- of muziek- of toneelavond, exposities, etc. Of het gezellig aanschuiven voor een gezonde maaltijd bereid door vrijwilligers. 
 
Activiteiten zijn leidend, waarbij de wederkerigheid tussen dat wat zich in Atrium afspeelt en dat wat in de wijk leeft, het uitgangspunt is. Gastvrijheid, respect en vertrouwen zijn terug te vinden bij elke deelnemer of gebruiker, waardoor Atrium aantrekkingskracht heeft op alle wijkbewoners.  

Maar om dit te realiseren is veel geld nodig; wilt u ook een steentje bijdragen?

De volgende fondsen en bedrijven willen we  in ieder geval bedanken voor hun prachtige bijdragen:

/imagecache/original/uploads/2023/03/logo-chaverim-pax.png    /imagecache/original/uploads/2024/01/zonnekoningin-logo-nieuw-v2-1.png        /imagecache/lg/uploads/2024/02/logo-job-dura-fonds.jpg

/imagecache/lg/uploads/2024/02/logo-neyenburgh-2020.jpg      /imagecache/original/uploads/2024/01/interdaad-logo.png     /imagecache/lg/uploads/2024/01/breijer-logo.jpg    /imagecache/download/uploads/2024/02/king-logo-1.png

/imagecache/original/uploads/2024/01/officious-logo.png         /imagecache/original/uploads/2024/02/logo-qcare.png          /imagecache/original/uploads/2024/02/logo-r-j-boon.png

/imagecache/original/uploads/2024/02/logonewascotransp-1.png          /imagecache/original/uploads/2024/02/logo-gevex.png            /imagecache/lg/uploads/2024/02/logo-lengkeek.jpg

/imagecache/lg/uploads/2024/02/logo-elektroservice-holland.jpg             /imagecache/original/uploads/2024/02/zorgwerk-logo-2022-paars.png                /imagecache/original/uploads/2024/03/logo-kik.png