Sprekerspool

Sprekerspool

Sprekerspool

De Vrienden van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn heeft een sprekerspool. U kunt hen uitnodigen om e.e.a. te vertellen over de thema's die de organisatie raken:

U kunt hen boeken via de specifieke themapagina's.